لیست اقلام مورد نیاز هیئت انصارالحسین علیه السلام برای دهه اول محرم ۱۳۹۷

هزینه پذیرایی

 •  ۴ وعده مراسم 
۰
تعداد سهم باقی مانده

قیمت هر سهم ۸ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

هزینه برپایی مراسم

 • شامل تزئینات،تدارکات و اجرائی
۰
تعداد سهم باقی مانده

قیمت هر سهم ۱۵ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

هیئت نوجوانان و مهد

 • شامل هزینه برپایی ،جوایز و پذیرایی
۰
تعداد سهم باقی مانده

قیمت هر سهم ۱۰ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

تکمیل ساختمان حسینیه

 • نما،کفسازی،وضوخانه و سرویس بهداشتی
۰
تعداد سهم باقیمانده

قیمت هر سهم ۱۵ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

تجهیز ساختمان حسینیه

 • گرمایش،سرمایش و تجهیزات مورد نیاز
۰
تعداد سهم باقیمانده

قیمت هر سهم ۱۵ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

آزاد سازی منزل مجاور حسینیه

 • جهت تسهیل در ورود و خروج
۰
تعداد سهم باقیمانده

قیمت هر سهم ۳۰ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال

سالن اجتماعات،سایت،کتابخانه

 • نور،صوت،تجهیزات مورد نیاز و اهدا کتاب
۰
تعداد سهم باقیمانده

قیمت هر سهم ۱۰ هزار تومان

راه اندازی دبستان

 • شامل وقف یا اجاره یک باب منزل به مدت سه سال و تجهیز آن
۰
تعداد سهم باقیمانده

قیمت هر سهم ۳۰ هزار تومان

 • قیمت: ۰ ریال