هزینه بهداشتی

۲۳۱
0
سهم باقی مانده از 30000 سهم

قیمت هر سهم

10000 تومان

هزینه فرهنگی

۶۵۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 1500 سهم

قیمت هر سهم

50000 تومان

خرید حبه منزل دوم مجاور

۱۱۲۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 144 سهم

قیمت هر سهم

4150000 تومان

شرکت در قرعه کشی سفر به مشهد مقدس

برپایی مراسم فاطمیه ۱۴۰۰

WhatsApp Image 2021-01-10 at 18.12.57
0
سهم باقی مانده از 5000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

خرید منزل مجاور حسینیه

۶۳۱٫jpg
0
سهم باقی مانده از 15000 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

پذیرایی مراسم

۱۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 10000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252