پرداخت نذر | مبلغ دلخواه

۲۳۴۲۳۴

شما همراه گرامی میتوانید از این بخش مبلغ دلخواه نذورات خود را وارد و اقدام به پرداخت نمایید . لازم به ذکر است مبالغ وارد شده در این بخش باید به ریال وارد گردد. 

  • لطفا زبان کیبرد فارسی نباشد

برپایی مراسم محرم ۱۴۰۱

۱۲۱۲e
0
سهم باقی مانده از 1200 سهم

قیمت هر سهم

1 میلیون تومان

هزینه های زیر ساختی حسینیه

۶۳۱٫jpg
0
سهم باقی مانده از 1000 سهم

قیمت هر سهم

۸ میلیون تومان

0
سهم باقی مانده از 5000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

خرید منزل مجاور حسینیه

۶۳۱٫jpg
0
سهم باقی مانده از 15000 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

پذیرایی مراسم

۱۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 10000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252