سهم نذورات مورد نیازهیئت انصار الحسین علیه السلام | مراسم فاطمیه 1399

هزینه بهداشتی

۲۳۱
0
سهم باقی مانده از 30000 سهم

قیمت هر سهم

10000 تومان

برپایی مراسم فاطمیه

WhatsApp Image 2021-01-10 at 18.12.57
0
سهم باقی مانده از 5000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

خرید حبه منزل دوم مجاور

۱۱۲۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 144 سهم

قیمت هر سهم

4150000 تومان

هزینه فرهنگی

۶۵۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 1500 سهم

قیمت هر سهم

50000 تومان

ساخت حسینیه

۶۳۱٫jpg
0
سهم باقی مانده از 15000 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

سیستم سرمایشی و گرمایشی

۲۳۳٫jpg
0
سهم باقی مانده از 1500 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252