پرداخت نذر | مبلغ دلخواه

شما همراه گرامی میتوانید از این بخش مبلغ دلخواه نذورات خود را وارد و اقدام به پرداخت نمایید . لازم به ذکر است مبالغ وارد شده در این بخش باید به ریال وارد گردد. 

  • لطفا زبان کیبرد فارسی نباشد

برپایی مراسم محرم ۱۴۰۲

0
سهم باقی مانده از 1200 سهم

قیمت هر سهم 1 میلیون تومان ​

هزینه های زیر ساختی حسینیه

0
سهم باقی مانده از 1000 سهم

قیمت هر سهم ۸ میلیون تومان

0
سهم باقی مانده از 5000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

خرید منزل مجاور حسینیه

۶۳۱٫jpg
0
سهم باقی مانده از 15000 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

پذیرایی مراسم

۱۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از 10000 سهم

قیمت هر سهم

20000 تومان

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.